Wie is Joost Vos?

Joost Vos [4 september 1979] heeft al zo lang als hij zich kan herinneren een connectie met de natuur. Dus volgde hij de hoveniersopleiding en dat smaakte naar meer. Hij besloot de opleiding tot Tuin- en Landschapsontwerper te volgen aan Hogeschool Larenstein in Velp en vervolgens de opleiding Landscape Architecture and Planning aan de universiteit in Wageningen. Joost rondde deze opleiding tot tuin- en landschapsarchitect af in 2005 en vond direct een baan. In 2008 startte hij zijn eigen onderneming: Vos Tuin en Landschap. Zijn opdrachtgevers zijn hoveniersbedrijven, particuliere tuinbezitters, bedrijven en (overheids-)instellingen. Joost Vos heeft inmiddels zo’n duizend ontwerpen gemaakt voor tuinen en openbare buitenruimtes in heel Nederland, op verschillende schaalniveaus: van nieuwe woonwijk, tot particuliere tuin – vanaf de fase van de ontwikkeling van het beeldkwaliteitsplan tot aan de realisatie. Nieuwe dingen creëren, verrassen met verfrissende ideeën, en het verschil maken met groen: dat is in het kort de passie van Joost Vos.

portret-joost-vos-2

Onze visie

De aanwezigheid van groen heeft een belangrijke en bewezen meerwaarde in ons leven. We blijken ons beter te voelen in een groene omgeving, die bovendien aanzet tot meer activiteit. Ons leven krijgt daardoor een extra impuls. Vos Tuin en Landschap wil groen dichter bij de mensen brengen met ontwerpen die verrassend, verfrissend en creatief zijn en, niet te vergeten, realiseerbaar voor de opdrachtgever.

Samenwerkingspartners

Buroscope – Civil Engineering – www.buroscope.nl

BuroScope Civil Engineering bv is onafhankelijk en biedt als allround civieltechnisch engineeringsbureau kwaliteitsgarantie voor vakkundig engineeringswerk in civieltechnische projecten. Buroscope en Vos Tuin en Landschapwerken samen aan verschillende projecten.

Ruimte voor advies B.V. – www.ruimtevooradvies.nl

Ruimte voor Advies is een bedrijf met goed op elkaar ingespeelde, enthousiaste, creatieve en deskundige specialisten van verschillende disciplines. Wij worden gedreven door onze gemeenschappelijke passie voor ecologische, fysische, culturele en esthetische waarden van de leefruimte. Hier geven wij, in samenspraak met onze klanten, een zo duurzaam, functioneel en economisch verantwoorde invulling aan.

Frank Blom Hoveniers B.V. – www.frankblomhoveniers.nl

Op het gebied van tuinen heeft Vos Tuin en Landschap reeds jaren een mooie samenwerking met Frank Blom Hoveniers. De ontwerpen van Vos Tuin en Landschap worden door Frank Blom Hoveniers vertaald in een stuk vakwerk. Stijlvolle en mooi onderhouden tuinen!

Hoek Hoveniers – www.hoekhoveniers.nl

Hoek Hoveniers is een grootschaliger groenbedrijf met de nadruk op duurzaamheid en natuur dat met name opereert in de openbare- en semiopenbare ruimte. Samen werken we aan toonaangevende projecten op het gebied van terreininrichting en natuurlijk spelen.

AMB – Advies en Bemiddeling – www.ambadvies.nl

Daar het gaat om ontwikkelingen en ruimtelijke procedures werkt Vos Tuin en Landschap samen met AMB advies. Dit bureau kenmerkt zich door praktische adviezen waar u echt wat aan hebt.

Groenmeesters – www.groenmeesters.nl

Gespecialiceerd in aanleg en onderhoud van tuinen. Zij werken met passie, creativiteit en plezier aan (bedrijfs)tuinen. Ervaren en deskundige vakmensen; een atoriteit. Van enkele m2 tot duizend m2. Oog voor duurzaamheid en voor wat de klant wil. Groen staat net zo goed voor schoonheid als voor welbevinden.

Pieter Tuin Hovenier – www.pietertuin.nl

U wilt een nieuwe tuin. Stap één is dan: Pieter Tuin uitnodigen. Hij komt graag bij u langs om uw wensen te inventariseren. Wat vindt u belangrijk? Het is aan te raden daar alvast over na te denken. Het is immers úw tuin.

Bruin Groenvoorziening – www.bruingroenvoorziening.nl

Onze Groot Groen afdeling is vooral actief in grotere groenprojecten zoals bijvoorbeeld het vervangen van beplanting in wijkrenovaties, aanleg en onderhoud van natuur en recreatiegebied en stadsparken. Bestaande en nieuw aangelegde gebieden kunnen door ons worden onderhouden.

De economische waarde van groen

TEEP RAPPORT

Neem contact op

Neem contact met ons op!

Not readable? Change text. captcha txt